งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ขอบสนามฟุตบอล ฝั่งตะวันตก ด้านอาคาร 6 9 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. บริเวณหน้าเสาธง
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ขอบสนามฟุตบอล ฝั่งตะวันตก ด้านอาคาร 6 9 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. บริเวณหน้าเสาธง
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 9 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. หน้าอาคาร 2
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 และ 142 เก็บตัวห้อง 143 - 144 9 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. ห้อง 141
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 และ 142 เก็บตัวห้อง 143 - 144 9 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. ห้อง 141
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ปิยราชา 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ห้องปิยราชา
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ปิยราชา 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ห้องปิยราชา
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 เก็บตัวห้อง 133 9 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. ห้อง 133
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 เก็บตัวห้อง 135 9 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. ห้อง 133


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]