สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กชายภณ  พยัคฆพันธ์
2. เด็กหญิงภรภัทร  แจ้งจำรัส
 
1. นางสาวจิรนันท์  ใยเพ็ง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงวิจิตรบังอร  เจียมวิจิตร
 
1. นายธีระพล  ห้ากี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  นันทโชควรกิตติ
 
1. นายธีระพล  ห้ากี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงไอลดา  ขาวสกุณี
 
1. นายธีระพล  ห้ากี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  รักสัตย์ศิริ
 
1. นายธีระพล  ห้ากี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชุติพันธุ์  ชูติอนันต์เกษม
2. เด็กชายรัฐพล  ใจปราณี
3. เด็กชายศุภพล  พุ่มช่วย
 
1. นายธีระพล  ห้ากี