สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 4 1. นางสาวธนัชญา  เหลื่อมอุไร
 
1. นางสาวขวัญประชา  ขอเจือกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 8 1. นางสาวศุภานัน  แก้วเมืองปัก
 
1. นางสาวภัทรา  สังข์ประสิทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวบังอร  โพธิ์ชนี
 
1. นางสาวณัทภัค  พลยาง