สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายกิตตินันท์  แก้วกำพล
2. เด็กชายรัชพล  มะโนคำ
 
1. นายอาทิตย์  เรียงสาทร
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทินภัทร  มีเทศ
2. นายภูมินทร์  ชาญนรา
 
1. นายอาทิตย์  เรียงสาทร
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกานติมา  เที่ยงนนดา
2. เด็กชายชิติพัทธ์  หมัดจันทร์
 
1. นางมณีวรรณ  เหมือนนาค
2. นางสาวซ่อนกลิ่น  คงหนู
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นายณัฐพงษ์  เรืองขจร
2. นายนฤเบศร์  ดอกละมุด
 
1. นายอาทิตย์  เรียงสาทร
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม