สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายนพรัตน์  เม่นสุวรรณ์
2. นางสาวศิริกุล  บุญช่วย
3. นายเทพนิทัศน์  คล้ายเชียงราก
 
1. นางเสาวนีย์  ดาบทอง
2. นางสาววิมาลัย  ภุูอินนา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภาพร  บุตรสอน
2. นางสาวปณิดา  โพธิ์แย้ม
3. นางสาวรุ่งทิวา  จานทอง
 
1. นางภณภัญ  วงศาโรจน์
2. นางสาวทิพาพร  ประสิทธิ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกณิกา  ศรีขำ
2. นางสาวอินทิรา  ดุดัน
3. นางสาวเขมิกา  คำแพง
 
1. นางสาวทิพาพร  ประสิทธิ์
2. นางภณภัญ  วงศาโรจน์