สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  นามอาสา
2. เด็กชายฆนัท  กรมธรรมา
3. เด็กชายภูธิปพล  พวงพี
 
1. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
2. นายบุญธรรม  เริงรื่น
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายธีระวุฒิ  พรรณโรจน์
2. นายพงศ์สุข  ปู่สูงเนิน
3. นายพุทธิพล  พรรณโรจน์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา
2. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณพล  ธูปกระจ่าง
2. เด็กชายธนวัฒน์  อิ่มเดชา
3. เด็กชายศิวกร  ถนอมมิตร
 
1. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
2. นายบุญธรรม  เริงรื่น
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายนันทิพัฒน์  นนศิริ
2. นายปภังกร  หมู่สูงเนิน
3. นายรสวัตติ์  ตั้งต้น
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา
2. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทนัช  เจริญสุข
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นิสีดา
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คร้ามยิ้ม
 
1. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
2. นายบุญธรรม  เริงรื่น
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนฤรงค์  สุวรรณ
2. นายวรดร  เจริญธรรม
3. นายโภคิน  ม่วงศรี
 
1. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
2. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา