สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  นามอาสา
2. เด็กชายฆนัท  กรมธรรมา
3. เด็กชายภูธิปพล  พวงพี
 
1. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
2. นายบุญธรรม  เริงรื่น
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทนัช  เจริญสุข
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นิสีดา
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คร้ามยิ้ม
 
1. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
2. นายบุญธรรม  เริงรื่น