สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อุ่นอก
2. เด็กชายวิวัฒน์  กิตติธาดา
3. เด็กหญิงอริสรา  อารักคิด
 
1. นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์
2. นางมนัสนันท์  แสงนาค
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนพเก้า  แก้วทับ
2. นางสาวนันทิกานต์  พึ่งเทียน
3. นางสาวรัตติกาล  แสงมาน
 
1. นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์
2. นางมนัสนันท์  แสงนาค