สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ภาคีชีพ
2. เด็กหญิงญาณิน   เคารพาพงศ์
3. เด็กหญิงอิสรีย์   วุฒิไกรศรีอาคม
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นายปิยชาติ  จันทรานนท์
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปุณญพัฒน์   กิจพ่อค้า
2. เด็กชายภูธนะ  พรมสอน
3. เด็กชายเจตณัฐ   มีสุวรรณ
 
1. นายปิยชาติ  จันทรานนท์
2. นายณัฐพล  บัวอุไร