สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภวิศ   พงษ์สว่าง
2. นางสาวรสริน   นิยมสันติสุข
3. นายแสงฉัตร  กิจบุญเลิศ
 
1. นายปิยชาติ  จันทรานนท์
2. นายณัฐพล   บัวอุไร
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิตต์พิศุทธิ์  ธนะจินดา
2. นางสาวรดา  วิมลขจรกิตติ
3. นายวัณณุวรรธน์  สุธารทิพย์
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรมัติ   แสงอุทัย
2. นายภรัณยู  อยู่นัด
3. นายอนันดา   ธันยวิโรจน์
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นายปิยชาติ  จันทรานนท์