สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักริน  พงษ์สว่าง
2. เด็กชายชนาธิป  ไร้พวง
3. เด็กชายธนาธร  บุญพาจิณ
 
1. นายมนัส  จันทรัพย์
2. นายวุฒิศักดิ์  ชมดง
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกายกาญจน์  จันทร์วงศ์ไพศาล
2. นางสาวจิรนันท์  อ่อนโนนเขวา
3. นายสิรภพ  พยัคฆรักษ์
 
1. นายพงษ์นรินทร์  เม่าทับ
2. นายการันต์  จันทา