สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  กู้นาม
2. เด็กชายพรพระพรหม  ธรรมดี
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์  เวียงวิราศไพศาล
 
1. นายวรรณชัย  คมขำ
2. นายกฤษณ์  สอนดี
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวชิรวิทย์  ปิยะวัฒนาถาวร
2. นายวันเฉลิม  ริมปัน
3. นายอธิป  เอี่ยมครอง
 
1. นายวรรณชัย  คมขำ
2. นายธีรศักดิ์  มุลทา