สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิตรานุช   กุดประทาย
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ชูคลี่
3. เด็กหญิงดุสิตา   จัตุรัส
4. เด็กหญิงนภัสนันท์   สุขเกษม
5. เด็กหญิงนันทิพร   อ่วมบุตร
6. เด็กหญิงบุญญารัตน์   สุขสมสิน
7. เด็กหญิงปิยนุช  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงพิชญาวี   เเย้มประโคน
9. เด็กหญิงอภิญญา   พ่วงพันธ์
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ใหม่คามิ
 
1. นางสาวนพรัตน์  แก้วเปี่ยม
2. นางสาวฐิติกัณต์  ชูเชิด