สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายก้องปภท  หาสุขตระกูล
2. เด็กชายพันกร  ทองประเสริฐ
3. เด็กชายเอกวัชร   ปรีกมล
 
1. นางสาวนงค์นภัส   อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวณัฐพร   ตันติสาครเขต
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นายพงศกร  ประสารทอง
2. นายภูมิพัฒน์  เพ็งภักดี
3. นายสิทธิภัค  คุ้มสดวก
 
1. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวณัฐพร  ตันติสาครเขต