สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ภาษี
2. เด็กหญิงเกวลิน  ธงศรี
 
1. นายฐนาทิจจ์  ภิญโญวิศาล
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สุพรรณนอก
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ม่วงสอน
 
1. นางขรินทร์ทิพย์  แพรกระทุ่ม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชไมพร  พุ่มบ้านยาง
2. เด็กชายณฐนนท์  รัตนารี
 
1. นายสิงขร  พุ่มชะเอม