สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยารัตน์  คำอาจ
2. เด็กหญิงชลมาศ   ชัยทอง
3. นางสาวธนภรณ์  วงศ์วาร
4. นางสาวนันทวัณ  วงษ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงสุภัสสร  ตีเงิน
6. นางสาวอรปรีญา  เพชรน่วม
 
1. นางธนารักษ์  มากรุ่ง
2. นางสาวรังสินี  เบ้าวันดี