สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นายชินกร   สุวจันทร์
2. นางสาวบุสตานีย์   ใยมา
3. นางสาวปาริชาติ   โพธิ์เจริญ
4. นางสาวศิริกาญดา   บุญนะอภัย
5. นางสาวสุณีรัตน์   ชาชาญ
 
1. นายเมธาพงศ์  แก้วรักษ์
2. นายสุริวัฒชัย  มณฑล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.64 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   เทพพิบาล
2. เด็กชายวชิรวิชญ์   หนูน่วม
3. เด็กชายวัลลภ   ทำแนบ
4. เด็กชายศิวัฒน์   หงษ์ทอง
5. เด็กชายเจษฎา   ส้มหวาน
 
1. นายสุขสวัสดิ์  มณีโสม
2. นายสุริวัฒชัย  มณฑล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.3 เงิน 10 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองตำลึง
 
1. นางอำไพรัตน์  อาจเจริญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.65 เงิน 8 1. นางสาวเนตรนภา  บุญกิจพิสิฐ
 
1. นางอำไพรัตน์  อาจเจริญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.6 ทอง 7 1. เด็กชายกรกริช   ยุติธรรมพิทักษ์
2. เด็กหญิงธันย์ชนก   ชาญชัย
 
1. นายสุริวัฒชัย  มณฑล
2. นางสาวสิริณัญช์  ทองงาม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 61.68 ทองแดง 11 1. นายกรวิชญ์   บัวบาน
2. นางสาววานิชดากร  ชาญชัย
 
1. นายสุริวัฒชัย  มณฑล
2. นางสาวเสาวลักษณ์  คงดี