สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นายชินกร   สุวจันทร์
2. นางสาวบุสตานีย์   ใยมา
3. นางสาวปาริชาติ   โพธิ์เจริญ
4. นางสาวศิริกาญดา   บุญนะอภัย
5. นางสาวสุณีรัตน์   ชาชาญ
 
1. นายเมธาพงศ์  แก้วรักษ์
2. นายสุริวัฒชัย  มณฑล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 61.68 ทองแดง 11 1. นายกรวิชญ์   บัวบาน
2. นางสาววานิชดากร  ชาญชัย
 
1. นายสุริวัฒชัย  มณฑล
2. นางสาวเสาวลักษณ์  คงดี