ประกาศศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายการแข่งขันที่จะต้องจัดส่งรูปเล่ม และแผ่น CD ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันส่งได้ที่หน่วยลงทะเบียนหน้างาน 
โดยการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จะเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่ 7.00 น. เป็นต้นไป
Download แผนผังอาคารสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระสังคมฯ
วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 03:41 น.