ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 693
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 68.60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 68 ทองแดง 4
5 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 62.60 ทองแดง 5
6 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 61.40 ทองแดง 6
7 บอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 60.80 ทองแดง 7
8 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 51.20 เข้าร่วม 8
9 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 48.40 เข้าร่วม 9


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 135
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 136
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 094
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 712
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90.25 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 711
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 716
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 96.25 ทอง ชนะเลิศ
2 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 715
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90.66 ทอง ชนะเลิศ
2 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้งภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 714
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 719
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 720
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86.25 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 718
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 707
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 708
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 709
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 96.50 ทอง ชนะเลิศ
2 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 706
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90.25 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 293
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 77 เงิน 4
5 ทวารวดี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 74 เงิน 5
6 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67 ทองแดง 6
7 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 65 ทองแดง 7
8 ศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 63 ทองแดง 8
9 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 62 ทองแดง 9
10 พระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 60 ทองแดง 10
11 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 59 เข้าร่วม 11
12 สระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 59 เข้าร่วม 11


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 291
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82 ทอง 4
5 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 77 เงิน 5
6 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 76 เงิน 6
7 บอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73 เงิน 7
8 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67 ทองแดง 8
9 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 66 ทองแดง 9
10 โพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 35 เข้าร่วม 10
11 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 052
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 4
5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 4
6 บ้านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 65 ทองแดง 6
7 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 65 ทองแดง 6
8 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 65 ทองแดง 6
9 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 680
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 72 เงิน 4
5 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 72 เงิน 4
6 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 72 เงิน 4
7 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 68 ทองแดง 7
8 พระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67 ทองแดง 8
9 ทวารวดี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 95.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 93.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 91 ทอง 4
5 ศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86.34 ทอง 5
6 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83.67 ทอง 6
7 พระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75.32 เงิน 7
8 บอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 66.66 ทองแดง 8
9 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -
10 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 120
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88.25 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 161
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 91.67 ทอง ชนะเลิศ
2 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84.33 ทอง 4
5 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84 ทอง 5
6 สระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83.33 ทอง 6
7 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80.67 ทอง 7
8 บอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78.67 เงิน 8


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 128
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 93.25 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 270
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 96.01 ทอง ชนะเลิศ
2 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86.67 ทอง 4
5 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83.33 ทอง 5
6 บอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน 6
7 สระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 77.66 เงิน 7
8 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73.67 เงิน 8
9 ศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73 เงิน 9
10 พระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 71.33 เงิน 10
11 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 69 ทองแดง 11


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 290
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83 ทอง 4
5 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง 5
6 สารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 6
7 บอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 71 เงิน 7
8 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 70 เงิน 8
9 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 69 ทองแดง 9
10 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67 ทองแดง 10
11 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 64 ทองแดง 11
12 พระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 60 ทองแดง 12
13 โพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 32 เข้าร่วม 13


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 722
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 โพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85 ทอง 4
5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 79 เงิน 5
6 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 6
7 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73 เงิน 7
8 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 70 เงิน 8
9 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 69 ทองแดง 9
10 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 68 ทองแดง 10
11 สระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 63 ทองแดง 11
12 พระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 61 ทองแดง 12
13 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 60 ทองแดง 13
14 บอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 124
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82 ทอง ชนะเลิศ


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 71.33 เงิน 4
5 สระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 68.67 ทองแดง 5
6 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67 ทองแดง 6
7 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 65.33 ทองแดง 7
8 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 64.33 ทองแดง 8
9 โพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 62.33 ทองแดง 9
10 สารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 61.67 ทองแดง 10
11 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 61.33 ทองแดง 11
12 บ้านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 61 ทองแดง 12
13 พระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 60.33 ทองแดง 13
14 สหบำรุงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 60.33 ทองแดง 13
15 บอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 60 ทองแดง 15


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 686
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84 ทอง 4
5 พระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82 ทอง 5
6 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง 6
7 สารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน 7
8 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 76 เงิน 8
9 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 65 ทองแดง 9
10 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 55 เข้าร่วม 10