วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 662
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81 ทอง 4
5 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 5
6 ศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 69 ทองแดง 6
7 พระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 68 ทองแดง 7
8 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 299
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84.20 ทอง ชนะเลิศ
2 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 77.80 เงิน 4
5 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 76.60 เงิน 5
6 บ้านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75.40 เงิน 6
7 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75.40 เงิน 6
8 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 8
9 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 0 เข้าร่วม


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 663
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 70 เงิน 4
5 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 69 ทองแดง 5
6 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 68 ทองแดง 6
7 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 664
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -
3 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 298
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง 4
5 บ้านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73 เงิน 5
6 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 68 ทองแดง 6
7 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67 ทองแดง 7
8 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 66 ทองแดง 8
9 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 0 เข้าร่วม


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 297
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 92.60 ทอง ชนะเลิศ
2 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85.20 ทอง 4
5 สระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81 ทอง 5
6 พระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 77.80 เงิน 6
7 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 77.40 เงิน 7
8 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 74.60 เงิน 8
9 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -
10 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 296
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88.60 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84 ทอง 4
5 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81.40 ทอง 5
6 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง 6
7 สระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78.60 เงิน 7
8 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 76.20 เงิน 8
9 ศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 74.80 เงิน 9
10 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 295
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90.20 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82.80 ทอง 4
5 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78.20 เงิน 5
6 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75.80 เงิน 6
7 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73.40 เงิน 7
8 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 294
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85 ทอง 4
5 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84 ทอง 5
6 ศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82 ทอง 6
7 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง 7
8 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 0 เข้าร่วม
9 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 0 เข้าร่วม


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 293
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 77 เงิน 4
5 ทวารวดี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 74 เงิน 5
6 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67 ทองแดง 6
7 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 65 ทองแดง 7
8 ศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 63 ทองแดง 8
9 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 62 ทองแดง 9
10 พระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 60 ทองแดง 10
11 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 59 เข้าร่วม 11
12 สระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 59 เข้าร่วม 11


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 292
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75.66 เงิน 4
5 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73.33 เงิน 5
6 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 72.17 เงิน 6
7 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 71.33 เงิน 7
8 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 63.67 ทองแดง 8


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 291
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82 ทอง 4
5 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 77 เงิน 5
6 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 76 เงิน 6
7 บอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73 เงิน 7
8 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67 ทองแดง 8
9 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 66 ทองแดง 9
10 โพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 35 เข้าร่วม 10
11 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 290
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83 ทอง 4
5 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง 5
6 สารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 6
7 บอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 71 เงิน 7
8 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 70 เงิน 8
9 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 69 ทองแดง 9
10 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67 ทองแดง 10
11 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 64 ทองแดง 11
12 พระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 60 ทองแดง 12
13 โพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 32 เข้าร่วม 13


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 685
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 70 เงิน 4
5 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 684
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 683
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 682
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 628
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 627
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -
3 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 166
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 163
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 693
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 68.60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 68 ทองแดง 4
5 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 62.60 ทองแดง 5
6 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 61.40 ทองแดง 6
7 บอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 60.80 ทองแดง 7
8 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 51.20 เข้าร่วม 8
9 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 48.40 เข้าร่วม 9


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 135
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 136
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 094
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 712
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90.25 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 711
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 716
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 96.25 ทอง ชนะเลิศ
2 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 715
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90.66 ทอง ชนะเลิศ
2 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้งภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 714
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -