สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ราชินีบูรณะ 49 17 21 87
2 สิรินธรราชวิทยาลัย 34 26 25 85
3 พระปฐมวิทยาลัย 30 34 32 96
4 คงทองวิทยา 22 17 21 60
5 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม 18 25 17 60
6 มัธยมฐานบินกำแพงแสน 15 30 20 65
7 กำแพงแสนวิทยา 14 9 9 32
8 ศาลาตึกวิทยา 8 4 4 16
9 ศรีวิชัยวิทยา 7 12 9 28
10 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 4 7 2 13
11 สารสาสน์วิเทศนครปฐม 4 3 1 8
12 พระปฐมวิทยาลัย 2 3 2 6 11
13 โพรงมะเดื่อวิทยาคม 2 3 2 7
14 บอสโกพิทักษ์ 1 1 4 6
15 สระกะเทียมวิทยาคม 1 1 1 3
16 สหบำรุงวิทยา 1 1 1 3
17 บ้านหลวงวิทยา 0 2 2 4
18 บำรุงวิทยา 0 1 1 2
19 ทวารวดี 0 1 0 1
20 พัฒนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0
21 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม 0 0 0 0
22 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 0 0 0 0
23 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 0 0
24 เทคโนโลยีนครปฐม 0 0 0 0
รวม 213 196 178 587

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]