สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ราชินีบูรณะ ได้  96  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 127 เหรียญ 
อันดับที่ 2  พระปฐมวิทยาลัย ได้  95  เหรียญทอง  39  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 148 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สิรินธรราชวิทยาลัย ได้  86  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 125 เหรียญ 
อันดับที่ 4  คงทองวิทยา ได้  73  เหรียญทอง  31  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 118 เหรียญ 
อันดับที่ 5  มัธยมฐานบินกำแพงแสน ได้  72  เหรียญทอง  36  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 123 เหรียญ 
อันดับที่ 6  วัดห้วยจรเข้วิทยาคม ได้  61  เหรียญทอง  28  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 110 เหรียญ 
อันดับที่ 7  กำแพงแสนวิทยา ได้  45  เหรียญทอง  29  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 91 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ศรีวิชัยวิทยา ได้  37  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 77 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ศาลาตึกวิทยา ได้  22  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 10  พระปฐมวิทยาลัย 2 ได้  19  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 11  บอสโกพิทักษ์ ได้  14  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สารสาสน์วิเทศนครปฐม ได้  14  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้  12  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 14  สระกะเทียมวิทยาคม ได้  10  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 15  บ้านหลวงวิทยา ได้  8  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 16  สหบำรุงวิทยา ได้  8  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 17  โพรงมะเดื่อวิทยาคม ได้  6  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 18  บำรุงวิทยา ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 19  ทวารวดี ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 20  พัฒนบริหารธุรกิจ ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 21  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 22  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 23  สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 24  เทคโนโลยีนครปฐม ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ