หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 272 1.100 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
2 273 1.200 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
3 650 2.100 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
4 651 2.200 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
5 654 3.100 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
6 655 3.200 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
7 652 4.100 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
8 653 4.200 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
9 276 5.100 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
10 277 5.200 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
11 658 6.100 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 14
12 657 6.200 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 13
13 686 7.100 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 10
14 687 7.200 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]