สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 102 225 143
2 002 โรงเรียนคงทองวิทยา 137 328 204
3 006 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 36 65 46
4 008 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 158 460 267
5 009 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 59 138 81
6 012 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 136 380 231
7 013 โรงเรียนราชินีบูรณะ 141 460 225
8 014 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 128 362 207
9 016 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 127 198 122
10 017 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 55 117 82
11 018 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 40 73 55
12 024 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 131 340 208
13 011 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 33 51 47
14 005 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 50 81 60
15 007 โรงเรียนบำรุงวิทยา 17 25 22
16 010 โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ 1 0 0
17 015 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม 1 0 0
18 019 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 31 54 37
19 023 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 34 66 52
20 004 โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม 1 0 0
21 003 โรงเรียนทวารวดี 6 11 8
22 020 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 0 0
23 021 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 0 0
24 022 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 38 74 49
รวม 1464 3508 2146
5654

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]