แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนราชินีบูรณะ 141 96 70.07% 22 16.06% 9 6.57% 10 7.3% 137
2 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 158 95 62.5% 39 25.66% 14 9.21% 4 2.63% 152
3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 131 86 66.67% 22 17.05% 17 13.18% 4 3.1% 129
4 โรงเรียนคงทองวิทยา 137 73 55.3% 31 23.48% 14 10.61% 14 10.61% 132
5 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 136 72 54.55% 36 27.27% 15 11.36% 9 6.82% 132
6 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 128 61 50.41% 28 23.14% 21 17.36% 11 9.09% 121
7 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 102 45 46.88% 29 30.21% 17 17.71% 5 5.21% 96
8 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 127 37 42.53% 19 21.84% 21 24.14% 10 11.49% 87
9 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 55 22 40.74% 15 27.78% 7 12.96% 10 18.52% 54
10 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 59 19 33.33% 15 26.32% 16 28.07% 7 12.28% 57
11 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 50 14 29.79% 13 27.66% 13 27.66% 7 14.89% 47
12 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 34 14 43.75% 9 28.13% 5 15.63% 4 12.5% 32
13 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 38 12 33.33% 13 36.11% 5 13.89% 6 16.67% 36
14 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 40 10 27.03% 8 21.62% 10 27.03% 9 24.32% 37
15 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 36 8 22.86% 11 31.43% 10 28.57% 6 17.14% 35
16 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 31 8 25.81% 9 29.03% 8 25.81% 6 19.35% 31
17 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 33 6 19.35% 8 25.81% 7 22.58% 10 32.26% 31
18 โรงเรียนบำรุงวิทยา 17 2 12.5% 2 12.5% 4 25% 8 50% 16
19 โรงเรียนทวารวดี 6 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
20 โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
21 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
24 โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]