งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง 4105 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง 4106 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง 4103 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง 4104 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง 4102 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง 4207 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง 4205 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง 4206 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง 4204 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง 4203 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง 4202 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
25 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง 4107 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
26 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง 4108 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคารวานิชไชยวรรณ ชั้น บน 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคารวานิชไชยวรรณ ชั้น ล่าง 24 ส.ค. 2561 09.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]