งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2,3 ห้อง 531,532 แข่งขันรอบแรก ห้อง524แข่งขัน Lab รอบ2 24 ส.ค. 2561 09.00 - 15.00 รายงานตัวแข่งขัน ตั้งแต่ 07.30 - 08.15 น. (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ)
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 521,522 แข่งขันรอบแรก ห้อง526 แข่งขัน Lab รอบ2 24 ส.ค. 2561 09.00 - 15.00 รายงานตัวแข่งขัน ตั้งแต่ 07.30 - 08.15 น. (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ)
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 24 ส.ค. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัวแข่งขัน ตั้งแต่ 07.30 - 08.15 น. (ถ้าโครงงานใดต้องใช้ไฟฟ้าให้นำปลั๊กสามตามาด้วยค่ะ)อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 24 ส.ค. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัวแข่งขัน ตั้งแต่ 07.30 - 08.15 น. (ถ้าโครงงานใดต้องใช้ไฟฟ้าให้นำปลั๊กสามตามาด้วยค่ะ)อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 24 ส.ค. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัวแข่งขัน ตั้งแต่ 07.30 - 08.15 น. (ถ้าโครงงานใดต้องใช้ไฟฟ้าให้นำปลั๊กสามตามาด้วยค่ะ)อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 24 ส.ค. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัวแข่งขัน ตั้งแต่ 07.30 - 08.15 น. (ถ้าโครงงานใดต้องใช้ไฟฟ้าให้นำปลั๊กสามตามาด้วยค่ะ)อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โดม 3 ห้อง โดม 3 24 ส.ค. 2561 09.00 - 16.00 รายงานตัวแข่งขัน ตั้งแต่ 08.00 - 08.30 น. (ถ้าต้องใช้ไฟฟ้าให้นำปลั๊กสามตามาด้วยค่ะ)อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โดม 2 ห้อง โดม 2 24 ส.ค. 2561 09.00 - 16.00 รายงานตัวแข่งขัน ตั้งแต่ 07.30 - 08.15 น. (ถ้าต้องใช้ไฟฟ้าให้นำปลั๊กสามตามาด้วยค่ะ)อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 24 ส.ค. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัวแข่งขัน ตั้งแต่ 07.30 - 08.15 น. (ถ้าต้องใช้ไฟฟ้าให้นำปลั๊กสามตามาด้วยค่ะ)อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 24 ส.ค. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัวแข่งขัน ตั้งแต่ 08.00 - 08.30 น. (ถ้าต้องใช้ไฟฟ้าให้นำปลั๊กสามตามาด้วยค่ะ)อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สนามบาส 1 23 ส.ค. 2561 09.00-12.00 -รายงานตัว -ส่งการเขียนแบบเครื่องบิน 07.30-08.30 ณ ลานโดมระหว่างอาคาร 1 - 2
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สนามบาส 2 23 ส.ค. 2561 09.00-12.00 -รายงานตัว - ส่งการเขียนแบบเครื่องบิน 07.30-08.30 ณ ลานโดมระหว่างอาคาร 1 - 2
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ลานโดมระหว่างอาคาร 1- 2 และ สนามฟุตบอล 23 ส.ค. 2561
24 ส.ค. 2561
08.30-16.30 23 ส.ค. -สอบข้อเขียน -สร้างและประกอบลำเครื่องบิน ณ ลานโดมระหว่างอาคาร 1 - 2 / 24 ส.ค. แข่งขัน สนามฟุตบอล


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]