งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 542 24 ส.ค. 2561 09.00-10.30
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 543 24 ส.ค. 2561 09.00-10.30
-
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 546 24 ส.ค. 2561 09.00-10.30
-
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 547 24 ส.ค. 2561 09.00-10.30
-
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 121 24 ส.ค. 2561 09.00-10.30
-
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 122 24 ส.ค. 2561 09.00-10.30
-
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 531 24 ส.ค. 2561 09.00-10.30
-
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 532 24 ส.ค. 2561 09.00-10.30
-
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 24 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง 224
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 236 24 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง 231
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 24 ส.ค. 2561 09.00-10.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 24 ส.ค. 2561 09.00-10.00
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อาคารหอประชุมโรงอาหาร ชั้น 1 24 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อาคารหอประชุมโรงอาหาร ชั้น 1 24 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]