แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 160 119 76.77% 25 16.13% 6 3.87% 5 3.23% 155
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 138 82 67.77% 21 17.36% 16 13.22% 2 1.65% 121
3 โรงเรียนปากเกร็ด 120 68 58.62% 29 25% 13 11.21% 6 5.17% 116
4 โรงเรียนบางบัวทอง 120 60 52.63% 32 28.07% 16 14.04% 6 5.26% 114
5 โรงเรียนไทรน้อย 122 57 49.57% 24 20.87% 21 18.26% 13 11.3% 115
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 104 46 47.42% 24 24.74% 15 15.46% 12 12.37% 97
7 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 102 25 27.17% 31 33.7% 21 22.83% 15 16.3% 92
8 โรงเรียนชลประทานวิทยา 84 23 39.66% 15 25.86% 16 27.59% 4 6.9% 58
9 โรงเรียนราษฎร์นิยม 67 22 36.07% 14 22.95% 14 22.95% 11 18.03% 61
10 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 49 18 42.86% 15 35.71% 4 9.52% 5 11.9% 42
11 โรงเรียนอัมพรไพศาล 65 16 32% 24 48% 4 8% 6 12% 50
12 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 86 15 20.55% 24 32.88% 20 27.4% 14 19.18% 73
13 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 54 12 29.27% 14 34.15% 9 21.95% 6 14.63% 41
14 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 47 11 25% 15 34.09% 8 18.18% 10 22.73% 44
15 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา 34 10 30.3% 7 21.21% 7 21.21% 9 27.27% 33
16 โรงเรียนพิชญศึกษา 47 9 21.43% 17 40.48% 10 23.81% 6 14.29% 42
17 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 28 8 38.1% 4 19.05% 3 14.29% 6 28.57% 21
18 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์ แมรี่ 55 7 17.07% 13 31.71% 12 29.27% 9 21.95% 41
19 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 17 7 50% 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 14
20 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 33 5 18.52% 10 37.04% 5 18.52% 7 25.93% 27
21 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 30 3 11.54% 8 30.77% 10 38.46% 5 19.23% 26
22 โรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน 17 3 20% 2 13.33% 6 40% 4 26.67% 15
23 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
24 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 21 1 5% 6 30% 5 25% 8 40% 20
25 โรงเรียนบี เอฟ เอส 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
26 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]