สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 51 35 23 109
2 เบญจมราชานุสรณ์ 28 26 28 82
3 สตรีนนทบุรี 28 21 15 64
4 ศรีบุณยานนท์ 27 25 19 71
5 วัดเขมาภิรตาราม 25 23 23 71
6 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 24 31 31 86
7 อนุราชประสิทธิ์ 10 11 4 25
8 รัตนาธิเบศร์ 8 12 13 33
9 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 6 5 9 20
10 นนทบุรีวิทยาลัย 1 2 2 5
11 เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมมิการาม 1 0 0 1
12 นนทบุรีพิทยาคม 0 1 7 8
13 ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 0 0 0 0
รวม 209 192 174 575

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]