สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้  101  เหรียญทอง  35  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 146 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ศรีบุณยานนท์ ได้  84  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 125 เหรียญ 
อันดับที่ 3  วัดเขมาภิรตาราม ได้  80  เหรียญทอง  32  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 138 เหรียญ 
อันดับที่ 4  เทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้  79  เหรียญทอง  35  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 131 เหรียญ 
อันดับที่ 5  เบญจมราชานุสรณ์ ได้  79  เหรียญทอง  32  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 126 เหรียญ 
อันดับที่ 6  สตรีนนทบุรี ได้  78  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 111 เหรียญ 
อันดับที่ 7  รัตนาธิเบศร์ ได้  43  เหรียญทอง  37  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 98 เหรียญ 
อันดับที่ 8  อนุราชประสิทธิ์ ได้  31  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 62 เหรียญ 
อันดับที่ 9  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ได้  23  เหรียญทอง  28  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 62 เหรียญ 
อันดับที่ 10  นนทบุรีพิทยาคม ได้  18  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 11  นนทบุรีวิทยาลัย ได้  6  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 13  เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมมิการาม ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ