สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  51  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  35  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 23  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 109  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 101  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 35  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 10  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 146  เหรียญ 
อันดับที่ 2  เบญจมราชานุสรณ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  28  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  26  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 28  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 82  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 79  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 32  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 15  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 126  เหรียญ 
อันดับที่ 3  สตรีนนทบุรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  28  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  21  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 15  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 64  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 78  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 21  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 12  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 111  เหรียญ 
อันดับที่ 4  ศรีบุณยานนท์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  27  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  25  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 19  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 71  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 84  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 23  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 125  เหรียญ 
อันดับที่ 5  วัดเขมาภิรตาราม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  25  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  23  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 23  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 71  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 80  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 32  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 138  เหรียญ 
อันดับที่ 6  เทพศิรินทร์ นนทบุรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  24  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  31  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 31  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 86  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 79  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 35  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 17  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 131  เหรียญ 
อันดับที่ 7  อนุราชประสิทธิ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 25  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 31  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 18  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 13  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 62  เหรียญ 
อันดับที่ 8  รัตนาธิเบศร์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 13  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 33  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 43  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 37  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 98  เหรียญ 
อันดับที่ 9  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 20  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 23  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 28  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 11  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 62  เหรียญ 
อันดับที่ 10  นนทบุรีวิทยาลัย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 5  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 6  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 2  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 0  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 8  เหรียญ 
อันดับที่ 11  เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมมิการาม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 1  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 1  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 1  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 0  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 2  เหรียญ 
อันดับที่ 12  นนทบุรีพิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 18  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 20  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 17  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 55  เหรียญ 
อันดับที่ 13  ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 0  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 2  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 2  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 1  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 5  เหรียญ