แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 155 101 66.45% 35 23.03% 10 6.58% 6 3.95% 152
2 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 144 84 60.87% 23 16.67% 18 13.04% 13 9.42% 138
3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 155 80 54.79% 32 21.92% 26 17.81% 8 5.48% 146
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 144 79 57.25% 35 25.36% 17 12.32% 7 5.07% 138
5 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 140 79 57.25% 32 23.19% 15 10.87% 12 8.7% 138
6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 127 78 66.1% 21 17.8% 12 10.17% 7 5.93% 118
7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 113 43 40.19% 37 34.58% 18 16.82% 9 8.41% 107
8 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 79 31 43.66% 18 25.35% 13 18.31% 9 12.68% 71
9 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 82 23 31.51% 28 38.36% 11 15.07% 11 15.07% 73
10 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 75 18 26.47% 20 29.41% 17 25% 13 19.12% 68
11 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 42 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
13 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมมิการาม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]