งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 4 ห้อง 2302 2304 24 พ.ย. 2561 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00- 08.30 น.
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 ห้อง 2202 ,2204 23 พ.ย. 2561 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00- 08.30 น.
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 4 ชั้น 2 ห้อง 4202 4201 23 พ.ย. 2561 09.00-17.00 รายงานตัว 08.00- 08.30 น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 4 ชั้น 2 ห้อง 4202 4201 24 พ.ย. 2561 09.00-17.00 รายงานตัว 08.00- 08.30 น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ลานเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ลานเฉลิมพระเกียรติ 23 พ.ย. 2561 09.00-17.00 รายงานตัว 08.00- 08.30 น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ลานเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ลานเฉลิมพระเกียรติ 24 พ.ย. 2561 09.00-17.00 รายงานตัว 08.00- 08.30 น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ห้องประชุมชั้น 3 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 23 พ.ย. 2561 08.30-17.00 รายงานตัว 07.30- 08.00 น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ห้องประชุมชั้น 3 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 24 พ.ย. 2561 08.30-17.00 รายงานตัว 07.30- 08.00 น.
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 2 ชั้น 4 ห้อง 2403 23 พ.ย. 2561 09.00-17.00 รายงานตัว 08.00- 08.30 น.
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 2 ชั้น 4 ห้อง 2405 23 พ.ย. 2561 09.00-17.00 รายงานตัว 08.00- 08.30 น.
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โรงยิม ห้อง โรงยิม 23 พ.ย. 2561 09.00-17.00 รายงานตัว 08.00- 08.30 น.
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โรงยิม ห้อง โรงยิม 23 พ.ย. 2561 09.00-17.00 รายงานตัว 08.00- 08.30 น.
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 23 พ.ย. 61 ลานเอนกประสงค์ 24 พ.ย. 61 แข่งที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 23 พ.ย. 2561
24 พ.ย. 2561
09.00-17.00 รายงานตัว 08.00- 09.00 น. ประดิษฐ์แข่งขัน วันที่ 23 พ.ย. 61 แข่งขัน วันที่ 24 พ.ย. 61 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]