งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เต็นท์หน้าอาคารกาญจณาภิเษก 23 พ.ย. 2561 9.00-13.00 กรุณาเตรียมปลั๊กไฟมาในวันแข่งขัน
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เต็นท์หน้าอาคารกาญจณาภิเษก 23 พ.ย. 2561 9.00-13.00 กรุณาเตรียมปลั๊กไฟมาในวันแข่งขัน
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เต็นท์หน้าอาคารกาญจณาภิเษก 23 พ.ย. 2561 9.00-12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เต็นท์หน้าอาคารกาญจณาภิเษก 23 พ.ย. 2561 9.00-12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรน้อย หอประชุมคุณพ่อสำราญ ศรีอินทรสุทธิ์ ประชารัฐ 22 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนไทรน้อย หอประชุมคุณพ่อสำราญ ศรีอินทรสุทธิ์ ประชารัฐ 22 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรน้อย โดม 22 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ส่งรายงานโครงงานอาชีพ 5 บท จำนวน 5 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร อบจ. ชั้น 2 ห้อง 221
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนไทรน้อย โดม 22 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ส่งรายงานโครงงานอาชีพ 5 บท จำนวน 5 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น ภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร อบจ. ชั้น 2 ห้อง 221
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรน้อย ศาลาราย 22 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนไทรน้อย ศาลาราย 22 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรน้อย โดม 22 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ส่งผลงาน จำนวน 5 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น ภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร อบจ. ชั้น 2 ห้อง 221
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนไทรน้อย โดม 22 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ส่งผลงาน จำนวน 5 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น ภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร อบจ. ชั้น 2 ห้อง 221
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี หอประชุม 25 ปี ต.อ.น.น. 23 พ.ย. 2561 9.00-12.00 อนุญาตให้ใช้เฉพาะเตาไฟฟ้าเท่านั้นและกรุณาเตรียมปลั๊กไฟมาในวันเเข่งขัน
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี หอประชุม 25 ปี ต.อ.น.น. 23 พ.ย. 2561 9.00-12.00 อนุญาตให้ใช้เฉพาะเตาไฟฟ้าเท่านั้นและกรุณาเตรียมปลั๊กไฟมาในวันเเข่งขัน
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี โดมกิจกรรม 23 พ.ย. 2561 9.00-12.00 อนุญาตให้ใช้เฉพาะเตาไฟฟ้าเท่านั้นและกรุณาเตรียมปลั๊กไฟมาในวันเเข่งขัน
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี โดมกิจกรรม 23 พ.ย. 2561 9.00-12.00 อนุญาตให้ใช้เฉพาะเตาไฟฟ้าเท่านั้นและกรุณาเตรียมปลั๊กไฟมาในวันเเข่งขัน
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรน้อย หอประชุมคุณพ่อสำราญ ศรีอินทรสุทธิ์ ประชารัฐ 22 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนไทรน้อย หอประชุมคุณพ่อสำราญ ศรีอินทรสุทธิ์ ประชารัฐ 22 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]