งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สนามฟุตบอล 22 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สนามฟุตบอล 22 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมวิทยพัฒน์ 21 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น. ณ อาคาร 6 ชั้น 1 (เวลานำเสนอ ทีมละ ไม่เกิน 10 นาที ไม่รวมเวลาตอบคำถาม)
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ห้อง 645 21 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น. ณ อาคาร 6 ชั้น 1
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ห้อง 645 21 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น. ณ อาคาร 6 ชั้น 1
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี หอประชุมปิยพัฒน์ ห้อง หอประชุมปิยพัฒน์ 21 พ.ย. 2561 09.00-15.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น. ณ หอประชุมปิยพัฒน์
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี หอประชุมปิยพัฒน์ ห้อง หอประชุมปิยพัฒน์ 21 พ.ย. 2561 09.00-15.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น. ณ หอประชุมปิยพัฒน์
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ 21 พ.ย. 2561 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น. ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ (เวลานำเสนอ 10 นาที ไม่รวมตอบคำถาม) เริ่มแข่ง 09.00 เป็นต้นไป
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ 21 พ.ย. 2561 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น. ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ (เวลานำเสนอ 10 นาที ไม่รวมตอบคำถาม) เริ่มแข่ง 09.00 เป็นต้นไป


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]