.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-----ระดับเขตพื้นที่----
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 21 กันยายน 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนรายการแข่งขัน 19 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น.
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 15 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก---
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค ภายในวันที่  28 พฤศจิกายน 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561
   ♦ ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู  5 -10 ธันวาคม 2561
   ♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม 25 – 27 ธันวาคม 2561
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 04:36 น.