สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ชัยบาดาลวิทยา 58 33 12 103
2 พัฒนานิคม 33 27 20 80
3 ชัยบาดาลพิทยาคม 18 6 17 41
4 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 17 17 16 50
5 หนองม่วงวิทยา 12 18 7 37
6 ท่าหลวงวิทยาคม 10 8 10 28
7 ยางรากวิทยา 9 8 4 21
8 สระโบสถ์วิทยาคาร 8 9 9 26
9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 8 6 2 16
10 โคกเจริญวิทยา 7 13 6 26
11 ลำสนธิวิทยา 7 7 13 27
12 โคกสลุงวิทยา 5 4 6 15
13 นารายณ์วิทยา 3 2 3 8
14 สัตยาไส 2 5 4 11
15 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 2 2 4 8
16 นิคมลำนารายณ์ 2 2 2 6
17 สร้างพัฒนา 1 1 3 5
18 บ้านเกาะรัง 1 1 2 4
19 สามัคคีวิทยา 1 0 3 4
20 ขุนรามวิทยา 0 2 1 3
21 บ้านหนองโกวิทยา 0 0 0 0
รวม 204 171 144 519

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายยวน ช้างใหญ่ Tel : 0816651657 E-Mail : yuon@chaiwit.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]