สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ชัยบาดาลวิทยา ได้  105  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 129 เหรียญ 
อันดับที่ 2  พัฒนานิคม ได้  89  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 112 เหรียญ 
อันดับที่ 3  อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ ได้  67  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 98 เหรียญ 
อันดับที่ 4  หนองม่วงวิทยา ได้  45  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 66 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ชัยบาดาลพิทยาคม ได้  38  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 6  โคกเจริญวิทยา ได้  36  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 61 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สระโบสถ์วิทยาคาร ได้  35  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 58 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ท่าหลวงวิทยาคม ได้  34  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ลำสนธิวิทยา ได้  28  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 58 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ยางรากวิทยา ได้  24  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 11  โคกสลุงวิทยา ได้  22  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 12  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี ได้  18  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 13  บ้านเกาะรัง ได้  12  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี ได้  11  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 15  สัตยาไส ได้  10  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 16  นารายณ์วิทยา ได้  10  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 17  นิคมลำนารายณ์ ได้  9  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 18  สร้างพัฒนา ได้  7  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 19  ขุนรามวิทยา ได้  6  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 20  สามัคคีวิทยา ได้  5  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 21  บ้านหนองโกวิทยา ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ