สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 009 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 20 51 22
2 011 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 22 38 30
3 010 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 49 85 62
4 001 โรงเรียนขุนรามวิทยา 36 51 46
5 005 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 80 215 127
6 006 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 142 483 246
7 007 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 66 115 83
8 012 โรงเรียนพัฒนานิคม 124 284 180
9 014 โรงเรียนยางรากวิทยา 55 121 88
10 016 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 94 221 127
11 017 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 74 133 108
12 021 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 81 172 119
13 004 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 45 117 70
14 003 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 54 144 86
15 002 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 72 169 110
16 008 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 22 36 29
17 018 โรงเรียนสร้างพัฒนา 20 27 26
18 019 โรงเรียนสัตยาไส 39 61 43
19 020 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 21 31 30
20 022 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 110 207 127
21 013 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 0 0 0
22 015 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 56 137 81
รวม 1282 2898 1840
4738

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายยวน ช้างใหญ่ Tel : 0816651657 E-Mail : yuon@chaiwit.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]