แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 142 105 78.95% 19 14.29% 5 3.76% 4 3.01% 133
2 โรงเรียนพัฒนานิคม 124 89 74.79% 18 15.13% 5 4.2% 7 5.88% 119
3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 110 67 63.21% 20 18.87% 11 10.38% 8 7.55% 106
4 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 81 45 59.21% 18 23.68% 3 3.95% 10 13.16% 76
5 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 80 38 52.05% 15 20.55% 10 13.7% 10 13.7% 73
6 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 72 36 52.17% 18 26.09% 7 10.14% 8 11.59% 69
7 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 74 35 47.95% 15 20.55% 8 10.96% 15 20.55% 73
8 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 66 34 54.84% 17 27.42% 5 8.06% 6 9.68% 62
9 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 94 28 38.36% 20 27.4% 10 13.7% 15 20.55% 73
10 โรงเรียนยางรากวิทยา 55 24 46.15% 13 25% 8 15.38% 7 13.46% 52
11 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 54 22 43.14% 16 31.37% 5 9.8% 8 15.69% 51
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 45 18 52.94% 12 35.29% 1 2.94% 3 8.82% 34
13 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 49 12 27.27% 17 38.64% 8 18.18% 7 15.91% 44
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 56 11 22.92% 12 25% 12 25% 13 27.08% 48
15 โรงเรียนสัตยาไส 39 10 26.32% 15 39.47% 5 13.16% 8 21.05% 38
16 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 22 10 50% 4 20% 3 15% 3 15% 20
17 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 20 9 47.37% 5 26.32% 3 15.79% 2 10.53% 19
18 โรงเรียนสร้างพัฒนา 20 7 35% 3 15% 5 25% 5 25% 20
19 โรงเรียนขุนรามวิทยา 36 6 18.18% 14 42.42% 5 15.15% 8 24.24% 33
20 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 21 5 23.81% 8 38.1% 3 14.29% 5 23.81% 21
21 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 22 3 17.65% 4 23.53% 7 41.18% 3 17.65% 17
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายยวน ช้างใหญ่ Tel : 0816651657 E-Mail : yuon@chaiwit.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]