สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 พิบูลวิทยาลัย 39 15 5 59
2 พระนารายณ์ 30 28 19 77
3 บ้านหมี่วิทยา 26 15 15 56
4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 22 26 13 61
5 วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 15 10 8 33
6 โคกสำโรงวิทยา 10 15 14 39
7 บ้านเบิกวิทยาคม 10 1 3 14
8 โคกตูมวิทยา 8 10 5 23
9 ปิยะบุตร์ 7 4 4 15
10 เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 6 5 6 17
11 ดงตาลวิทยา 5 5 4 14
12 บ้านชีวิทยา 4 7 5 16
13 โคกกะเทียมวิทยาลัย 4 2 5 11
14 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 3 6 3 12
15 ค่ายนารายณ์ศึกษา 3 4 4 11
16 พระวรสาร 2 6 2 10
17 รุ่งนิวัติวิทยา 2 4 2 8
18 บ้านข่อยวิทยา 2 1 1 4
19 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 4 3 8
20 ท่าวุ้งวิทยาคาร 1 1 6 8
21 สุวัฒนบดี 0 1 2 3
รวม 200 170 129 499

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายจตุพร น้อยบุญสุข โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โทร 086 5257518
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]