สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  พระนารายณ์ ได้  75  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 101 เหรียญ 
อันดับที่ 2  บ้านหมี่วิทยา ได้  67  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 100 เหรียญ 
อันดับที่ 3  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ได้  62  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 91 เหรียญ 
อันดับที่ 4  พิบูลวิทยาลัย ได้  62  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 67 เหรียญ 
อันดับที่ 5  โคกสำโรงวิทยา ได้  44  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 80 เหรียญ 
อันดับที่ 6  วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ได้  35  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 7  โคกตูมวิทยา ได้  35  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ดงตาลวิทยา ได้  23  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 59 เหรียญ 
อันดับที่ 9  เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ได้  22  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 10  บ้านเบิกวิทยาคม ได้  20  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 11  บ้านชีวิทยา ได้  20  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ท่าวุ้งวิทยาคาร ได้  18  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 13  โคกกะเทียมวิทยาลัย ได้  17  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 14  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้  16  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 15  อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ได้  16  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 16  ค่ายนารายณ์ศึกษา ได้  12  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 17  ปิยะบุตร์ ได้  12  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 18  รุ่งนิวัติวิทยา ได้  9  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 19  พระวรสาร ได้  8  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 20  บ้านข่อยวิทยา ได้  8  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 21  สุวัฒนบดี ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ