แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพระนารายณ์ 119 75 69.44% 20 18.52% 6 5.56% 7 6.48% 108
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 112 67 62.04% 23 21.3% 10 9.26% 8 7.41% 108
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 97 62 65.96% 23 24.47% 6 6.38% 3 3.19% 94
4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 70 62 91.18% 4 5.88% 1 1.47% 1 1.47% 68
5 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 91 44 51.16% 24 27.91% 12 13.95% 6 6.98% 86
6 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 68 35 57.38% 11 18.03% 8 13.11% 7 11.48% 61
7 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 60 35 59.32% 6 10.17% 5 8.47% 13 22.03% 59
8 โรงเรียนดงตาลวิทยา 75 23 33.33% 26 37.68% 10 14.49% 10 14.49% 69
9 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 32 22 75.86% 3 10.34% 0 0% 4 13.79% 29
10 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 41 20 50% 9 22.5% 2 5% 9 22.5% 40
11 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 34 20 58.82% 6 17.65% 3 8.82% 5 14.71% 34
12 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 58 18 33.96% 14 26.42% 9 16.98% 12 22.64% 53
13 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 45 17 45.95% 11 29.73% 4 10.81% 5 13.51% 37
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 35 16 48.48% 8 24.24% 6 18.18% 3 9.09% 33
15 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 31 16 53.33% 8 26.67% 4 13.33% 2 6.67% 30
16 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 45 12 27.91% 15 34.88% 9 20.93% 7 16.28% 43
17 โรงเรียนปิยะบุตร์ 46 12 34.29% 14 40% 4 11.43% 5 14.29% 35
18 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 16 9 56.25% 4 25% 2 12.5% 1 6.25% 16
19 โรงเรียนพระวรสาร 27 8 29.63% 12 44.44% 5 18.52% 2 7.41% 27
20 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 24 8 44.44% 5 27.78% 2 11.11% 3 16.67% 18
21 โรงเรียนสุวัฒนบดี 10 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายจตุพร น้อยบุญสุข โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โทร 086 5257518
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]