สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 4]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ประชามงคล ได้  58  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 83 เหรียญ 
อันดับที่ 2  บ่อพลอยรัชดาภิเษก ได้  56  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 72 เหรียญ 
อันดับที่ 3  หนองรีประชานิมิต ได้  40  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 64 เหรียญ 
อันดับที่ 4  เลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้  38  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 60 เหรียญ 
อันดับที่ 5  หนองปรือพิทยาคม ได้  22  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ชุมชนบ้านหนองฝ้าย ได้  10  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ