สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 4]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ่อพลอยรัชดาภิเษก 39 17 13 69 56 12 4 1 72
2 ประชามงคล 37 27 17 81 58 13 12 7 83
3 เลาขวัญราษฎร์บำรุง 27 17 10 54 38 12 10 12 60
4 หนองรีประชานิมิต 20 22 17 59 40 15 9 6 64
5 หนองปรือพิทยาคม 13 7 6 26 22 6 2 3 30
6 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 6 5 6 17 10 4 7 10 21
รวม 142 95 69 306 224 62 44 39 330