สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 31 53 47
2 002 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 73 162 116
3 003 โรงเรียนประชามงคล 93 227 150
4 005 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 34 65 42
5 006 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 72 167 108
6 004 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 73 155 111
รวม 376 829 574
1403

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]