แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 4]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนประชามงคล 93 58 64.44% 13 14.44% 12 13.33% 7 7.78% 90
2 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 73 56 76.71% 12 16.44% 4 5.48% 1 1.37% 73
3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 72 40 57.14% 15 21.43% 9 12.86% 6 8.57% 70
4 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 73 38 52.78% 12 16.67% 10 13.89% 12 16.67% 72
5 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 34 22 66.67% 6 18.18% 2 6.06% 3 9.09% 33
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 31 10 32.26% 4 12.9% 7 22.58% 10 32.26% 31
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]