การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 079
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.50 ทอง ชนะเลิศ
2 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทรโยคน้อยวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 207
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 206
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 626
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.99 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 625
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.32 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 203
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง ชนะเลิศ


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 199
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.80 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 192
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.50 ทอง ชนะเลิศ


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 191
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91.94 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.30 ทอง ชนะเลิศ
2 ร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยเสือ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 76 เงิน 4
5 วัดป่าถ้ำภูเตย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 73.60 เงิน 5
6 อุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 73 เงิน 6
7 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 72.40 เงิน 7
8 ทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 71 เงิน 8
9 บ้านท่าดินแดง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 70.60 เงิน 9


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 078
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยเสือ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.67 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 614
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.98 ทอง ชนะเลิศ
2 ทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 79.98 เงิน 4


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 611
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยเสือ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 613
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยเสือ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดป่าถ้ำภูเตย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.30 ทอง 4


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 612
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91.90 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดป่าถ้ำภูเตย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.70 ทอง 4


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.01 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 270
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88.32 ทอง ชนะเลิศ
2 ร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.33 ทอง 4


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 121
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 60 ทองแดง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 161
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทรโยคน้อยวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91.17 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 160
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 159
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.99 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 158
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.66 ทอง ชนะเลิศ
2 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 79.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 157
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88.65 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 141
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.34 ทอง 4
5 อุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.67 ทอง 5
6 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.68 ทอง 6


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 140
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88.99 ทอง ชนะเลิศ
2 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยเสือ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.67 ทอง 4
5 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.34 ทอง 5
6 ไทรโยคน้อยวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.01 ทอง 6
7 อุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.68 ทอง 7


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 301
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 89.40 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.40 ทอง 4
5 ไทรโยคน้อยวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.80 ทอง 5
6 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.60 ทอง 6


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 661
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.80 ทอง ชนะเลิศ
2 ทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 77.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 73.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 65.20 ทองแดง 4


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 699
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 51.33 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 50.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 39.33 เข้าร่วม 5
6 ร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 30 เข้าร่วม 6
7 ไทรโยคน้อยวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 23 เข้าร่วม 7


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทรโยคน้อยวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.99 ทอง 4
5 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.67 ทอง 5


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 307
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทรโยคน้อยวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82 ทอง 5