สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 3]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ได้  70  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 88 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ได้  55  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 81 เหรียญ 
อันดับที่ 3  อุดมสิทธิศึกษา ได้  45  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 67 เหรียญ 
อันดับที่ 4  สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ได้  42  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 68 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ทองผาภูมิวิทยา ได้  36  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 60 เหรียญ 
อันดับที่ 6  วัดป่าถ้ำภูเตย ได้  18  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 7  บ้านห้วยเสือ ได้  18  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ร่มเกล้า กาญจนบุรี ได้  17  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ไทรโยคน้อยวิทยา ได้  16  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 10  บ้านท่าดินแดง ได้  13  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 11  สหคริสเตียนศึกษา ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ